Kontakt

Kontakt

WEMAX Sp. z o.o.
ul. Odrzańska 9
15-161 Białystok

NIP 542-10-00-046
Regon 050282488
KRS 0000048855
Kapitał podstawowy 72 000 zł

tel. 85 743 19 38
tel. 85 874 94 89
tel. 85 743 10 95

biuro@wemax.pl
www.wemax.pl